Beviljade bidrag 2014

Svenska med baby, Stockholm
El sistema, Göteborgssymfonikerna, Göteborg