Bidrag

Styrelsen har fastställt följande regler för bidragsgivning:
Bidrag kan ges som stöd för

  • initiativ och nya aktiviteter inom utbildningsväsendet, framför allt med inriktning på att öka ungdomars intresse för och möjlighet till entreprenörskap
  • specifika projekt som syftar till kompetensutveckling och rådgivning till småföretag och småföretagare
  • specifika projekt och exponeringar inom kultur, konst och musik.

Normalt ges bidrag som engångsbelopp eller upprepat under en bestämd tidsperiod, högst tre år.
Bara undantagsvis ges bidrag eller stipendier till enskilda personer.
Bidrag lämnas inte till löpande drift av permanent verksamhet.

Stiftelsen medverkar också som arrangör och garant vid konferenser som arrangeras av Swedbank av typ ”Tillväxtdagar och Sparbanksstiftelsernas aktiviteter under Almedalsveckan.” (nationellt eller inom stiftelsens verksamhetsområde).

Stiftelsens namn och logotype ska finnas med när projekt, som fått bidrag, presenteras.