Ansökan

Stiftelsen tar tills vidare ej emot ansökningar om bidrag.
På denna sida kommer vi att ange när stiftelsen åter är beredd att bereda ansökningar.
Ansökningblankett kommer då åter att finnas tillgänglig.