Om Sparbanksstiftelsen Första

Bakgrund

Ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas.

Vid sidan av syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning och kultur m m inom verksamhetsområdet.