Huvudmän

Huvudmännen utgör ett brett samhällsurval. Huvudmännen består av tjugo kvinnor och män från Stockholms- och Göteborgsregionen. Tio personer från vardera region. Huvudmännen väljs på fyra år. Omval eller nyval av huvudmän utförs av övriga huvudmän.

Huvudmännen utgör Stiftelsens Årsstämma där de uttalar sig om Årsredovisningen med resultat och balansräkning. De väljer styrelse och auktoriserad revisor.