Välkommen till Sparbanksstiftelsen Första

Sparbanksstiftelsen Första verkar i Stockholms och Göteborgsregionerna.

Här kan Du läsa om vårt uppdrag att verka för bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Detta gör vi genom att vara aktiva ägare av aktier i Swedbank och genom bidrag till projekt inom utbildning, näringslivsutveckling och kultur.

Stiftelsens bidragsgivning bygger på utdelningen på de aktier som stiftelsen äger i Swedbank. För närvarande tar vi inte emot ansökningar om bidrag då våra resurser är begränsade. På denna webbplats kommer vi att meddela när stiftelsen ånyo kan stödja vissa projekt. Omfattningen på stiftelsens verksamhet kommer att vara väsentligt mindre i framtiden.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Första