Välkommen till
Sparbanksstiftelsen Första

Sparbanksstiftelsen Första verkar i
Stockholms och Göteborgsregionerna.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande värderingar. Detta gör vi genom att vara aktiva ägare av aktier i Swedbank och genom bidrag till projekt inom utbildning, näringslivsutveckling och kultur.

Stiftelsens bidragsgivning bygger på utdelningen på de aktier som stiftelsen äger i Swedbank. För närvarande tar vi inte emot ansökningar om bidrag då våra resurser är begränsade. På denna webbplats kommer vi att meddela när stiftelsen åter kan stödja vissa projekt.
 

>> Läs mer om Sparbanksstiftelsen Första

Vill du veta mer?

Stiftelsen

Här kan du läsa om vårt uppdrag att verka för bevara och utveckla sparbanksrörelsens grundläggande värderingar.

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss?
Här finns våra kontaktuppgifter.

Sparbanksstiftelserna

Sparbanksstiftelsernas lokala arbete tillsammans med Swedbank är en viktig del i samhällsutvecklingen. Se exempel på vad sparbanksstiftelserna gör nationellt..

cq5dam.web.1280.1280(19)

Tidningen Lyckoslanten

Lyckoslanten handlar om pengar, sparande och engagemang. Här finns många tips och råd för barn! Tidningen skickas ut fyra gånger per år till alla landets skolor, årskurs 4–6.

cq5dam.web.1280.1280(14)

Samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang började redan för 200 år sedan och vi har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar och sparande. Genom egna initiativ och samarbeten utbildar vi barn och unga i privatekonomi och entreprenörskap. Vi bidrar också till att minska digitalt utanförskap.

cq5dam.web.1280.1280(17)

Swedbank

Läs mer om Swedbanks verksamhet, nyheter och aktuell aktiekurs.