Om bidrag

Bidrag

Stiftelsens bidragsgivning bygger på utdelningen på de aktier som stiftelsen äger i Swedbank. För närvarande tar vi inte emot ansökningar om bidrag då våra resurser är begränsade. På denna webbplats kommer vi att meddela när stiftelsen ånyo kan stödja vissa projekt.

Styrelsen har fastställt följande regler för bidragsgivning:
Bidrag kan ges som stöd för

  • initiativ och nya aktiviteter inom utbildningsväsendet, framför allt med inriktning på att öka ungdomars intresse för sin privatekonomi och möjlighet till entreprenörskap
  • specifika projekt som syftar till kompetensutveckling och rådgivning till småföretag och småföretagare
  • specifika projekt och exponeringar inom kultur, konst och musik.

Normalt ges bidrag som engångsbelopp eller upprepat under en bestämd tidsperiod, högst tre år.
Bara undantagsvis ges bidrag eller stipendier till enskilda personer.
Bidrag lämnas inte till löpande drift av permanent verksamhet.

Stiftelsens namn och logotype ska finnas med när projekt, som fått bidrag, presenteras. Projektet skall också beskriva vilka av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som projektet stödjer.

Ansökan

Stiftelsen tar tills vidare ej emot ansökningar om bidrag.
På denna sida kommer vi att ange när stiftelsen åter är beredd att bereda ansökningar.
Ansökningblankett kommer då åter att finnas tillgänglig.